FEN  YON   LEJAND                   .
        23eme  Aniverse  Kompa/Konpa Dirèk 
  Kreate Compas Direct/Kompa/Konpa Dirèk
                Ensemble Aux Calebasses .
                           FANMI YA 
Madanm Nemours                          Yvrose
     Yvrose 
  Divine                                   Madam Nemours .
      Omar and Didier 
Pitit  Nemours ki te mouri 
Mrs. Clément
Manman Nemours


Joseph aka Joe Nemours
                PRI  NOU  RECEVWA  YO  
SOU Google, gen yon lyen ki frod.  An menm tan òganizasyon vole ya ap sèvi ak  "lejitimite"  nou pou kapitalise. Nou pa asosye ak oken ajans pou bienfaisance, e gwoup Nemours Jean-Baptiste, Jr. ki an Ayiti ke maestro gwoup la se NEMOURS POULARD.


57em Ane Konpa Direk
Sit Ofisyel    -   Fanmi an ki apwouve l